Tjenester og leveranser

Enten du skal bygge nytt, bygge ut, reparere, renovere hus, hytte, garasje, veranda o.a. bør du benytte fagfolk. RAULAND Byggtjeneste AS vil normalt kunne stille med det du trenger av fagfolk og ekspertise. Dersom ditt oppdrag skulle være i utkanten av vårt fagfelt sier vi i fra. Våre priser vil alltid være konkuransedyktige uten å gå utover kvalitet.

Nybygg

Vi setter opp nybygg fra tomt til nøkkelferdig hus eller hytte.

Ombygging

Er du misfornøyd med planløsning eller trenger mer plass? Vi tilbyr ombygging til avtalt tid og pris. Beste kvalitet er en selvfølge. Vi kan utarbeide optimal løsning i samarbeid med deg.

Rehabilitering/ Oppussing/ Utbedring av skader

Vi foretar rehabilitering/ oppussing av hus, hytter, seterbuer o. a. Vi foretar også utbedring av skade p.g.a. setninger, frostspreng, dårlig understøttelse, o. a.

Ved å foreta en befaring kan vi komme med forslag til hva som bør eller trengs å gjøres.

Garasjer og redskapsboder

Vi oppfører garasjer, redskapsboder o.l. Størrelse og form etter ønske.

Terasser, Verandaer, Overbygg

Vi lager nye terasser, verandaer, overbygg. Vi kan fjerne gamle eller bygge på eksisterende.

Etterisolering

Er din bolig kald? Vi vurderer nytteeffekten av etterisolering og utskifting av vinduer, samt utfører jobben om det ønskes.

Taktekking

Et utett tak kan ødelegge en bygning relativt raskt. Vi kan utbedre, eventuelt legge nytt tak, i tide før skader oppstår. Vi kan legge alle slags tak til fast pris.

Rauland Byggtjeneste AS er sertifisert for å legge torvtaksmembran (istedenfor knotteplast) på torvtak. Torvtaksmembran er ekstrem sterk og har "uendelig" levetid.

Vi kan også montere skorsteiner i stål og rehabilitere gamle/ skadde skorsteiner.

Ekstremvær

Med dagens ekstremvær bør du som har bygg på utsatte steder være forberedt på alt. Vi kan dimensjonere for:

- Ekstremt sterk vind, 50 m/sek og mer om det ønskes. Her kan ekstra sikring til grunn være nødvendig.

- Store snøfall opp til 2 meter og mer (spesielt for hytter).

Helikoptertransport

Hytte, Eiangen: 3 km fra bilveg

Vi kan ordne med helikoptertransport om hytta ligger langt fra bilveg.

Solrigg for hytter

Solrigg

Vi har et konsept kalt SOLRIGG. Dette er en kraftig bod med stor takvinkel, slik at solen alltid treffer solcellepanelene, som samtidig er beskyttet for regn og snø av taket.

Innvendig kan det innredes separate rom med god lufting, for lagring av gassbeholdere og bensin. Strømaggregat og batteribank kan dessuten plasseres i eget rom